Nghiên cứu

Những phân tích từ BBOD nhằm đăng tải thông tin toàn diện, không thiên vị, phân tích dựa  trên bằng chứng từ thông tin công nghệ Blockchain và Crypto. Đồng thời tham gia

Telegram của chúng tôi TelegramFacebook để nhận được cập nhật thông tin sớm nhất

Ngày Article name
19 02 2019 Sự Tập Quyền Làm Xói Mòn Nguyên Tắc Cơ Bản Nhất Của Công Nghệ Blockchain
29 09 2018 Giới thiệu tóm tắt về Blockchain
29 09 2018 Blockchain giá trị dự kiến